Inscrieri

 

2024

 

 

2023
Perioada de înscriere:

I etapă : 15.06.2023 – 30.069.2023

a II-a etapă: 03.07.2023 – 18.07.2023

etapa de ajustări: 20.08.2023 – 30.08.2023

Număr de locuri disponibile conform planului de școlarizare aprobat:

Grupa mică      – 3 grupe-68 copii

Grupa mijlocie- 4 grupe- 37 copii

Grupa mare    – 5 grupe-12 copii

Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:

- unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;

- unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

- unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar 2023-2024, la Grădinița cu Program Normal ”Obcini”;

- unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Acte necesare pentru înscriere:

  • Copie după certificatul de naștere al copilului
  • Copie după cartea de identitate a unuia dintre părinți
  • Cerere înscriere

Program înscrieri:

Luni-vineri: 8,00-16,00

Completează cererea de înscriere on-line.

Datele necesare înscrierii copiilor pot fi comunicate prin fax, poșta electronică sau telefonic,

urmând ca părintele să aducă actele necesare în momentul validării fișei de înscriere.

Tel: 0755-897386, e-mail: gradinitaobcini@yahoo.com