Inscrieri

     Perioada de reinscrieri:
Perioada de inscrieri:
  • I etapa – 08 iunie-03 iulie 2020
  • a II-a etapa – 20 iulie-10 august 2020
  • etapa de ajustari 11 august-31 august 2020
       Numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare pe anul scolar 2020-2021:
  • grupa mica- 100 locuri
  • grupa mijlocie-95 locuri
  • grupa mare-105 locuri
Criteriile generale de departajare a copiilor, in situatia in care numarul cererilor de inscriere este mai mare decat numarul locurilor libere, sunt urmatoarele si presupun existenta:
  • unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti (situatia copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti);
  • unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
  • unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate, in anul scolar urmator, in unitatea noastra de invatamant;
  • unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului, insotit de certificat de orientare scolara eliberat de Comisia de orientare scolara si profesionala.

Acte necesare:

Program înscrieri:

Luni – vineri: orele 10:00 – 16:00

Înscrierile se fac online, prin email, fax sau telefonic.

Gradinita Obcini