Anunțuri

2023
Perioada de inscrieri:
  • I etapă : 15.06.2023 – 30.069.2023
  • a II-a etapă: 03.07.2023 – 18.07.2023
  • etapa de ajustări: 20.08.2023 – 30.08.2023
       Numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare pe anul scolar 2022-2023:
  • Grupa mică      – 3 grupe-68 copii
  • Grupa mijlocie- 4 grupe- 37 copii
  • Grupa mare    – 5 grupe-12 copii
Criteriile generale de departajare a copiilor, in situatia in care numarul cererilor de inscriere este mai mare decat numarul locurilor libere, sunt urmatoarele si presupun existenta:
  • unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti (situatia copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti);
  • unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
  • unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate, in anul scolar urmator, in unitatea noastra de invatamant;
  • unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului, insotit de certificat de orientare scolara eliberat de Comisia de orientare scolara si profesionala.