Anunțuri

Perioada de reinscrieri:
Perioada de inscrieri:
  • I etapa – 31 mai – 11 iunie 2021
  • a II-a etapa – 28 iunie – 02 iulie 2021
  • etapa de ajustari 02 august – 31 august 2021
       Numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare pe anul scolar 2021-2022:
  • grupa mica – 3 grupe – 70 copii
  • grupa mijlocie – 4 grupe – 90 copii
  • grupa mare – 5 grupe – 105 copii
Criteriile generale de departajare a copiilor, in situatia in care numarul cererilor de inscriere este mai mare decat numarul locurilor libere, sunt urmatoarele si presupun existenta:
  • unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti (situatia copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti);
  • unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
  • unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate, in anul scolar urmator, in unitatea noastra de invatamant;
  • unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului, insotit de certificat de orientare scolara eliberat de Comisia de orientare scolara si profesionala.